Naše služby pro obce a veřejné instituce

Zakládání veřejných trvalkových výsadeb

Zakládáme veřejné trvalkové výsadby pro intravilán - do ulic, na náměstí i návsi, ke kostelům, kapličkám i úřadu. Tvoříme reprezentativní celoročně okrasné záhony s minimální údržbou, které jsou živé, pestré a ekologicky hodnotné. Vybíráme sortiment podle místních podmínek a požadavků obce.

Výsadba stromů a následná péče

Nejen, že pro Vaši obec zajistíme výsadbu stromů v intravilánu i extravilánu, ale co je pro uchycení dřevin nejdůležitější - zajistíme i následnou péči, aby výsadba měla smysl. Při výsadbě dodržujeme standardy a dbáme na výběr kvalitních materiálů.

Arboristické a výškové práce

Umíme zpracovat pasport rostlin a posoudit jejich stav. Na základě inventarizace navrhneme vhodné zásahy na dřevinách v podobě odborných arboristických pracích, které umíme i zhotovit. Stejně tak i frézování pařezů po kácení stromů.