Ceník


Ceník údržeb zahrad a drobných prací platný od 1.1.2023 

Údržby zahrad a drobné zahradní práce jsou prováděny v hodinovém režimu dle podmínek uvedených níže. Při těchto pracích je zdarma používáno veškeré firemní ruční a elektrické nářadí. Toto nářadí prochází pravidelným servisem, prohlídkami. Veškeří zaměstnanci jsou pro všechny práce prováděné s tímto nářadím důkladně proškoleni včetně pravidelných školení BOZP.

 • Konzultační činnost: 1000 Kč/hod.

Konzultační hodiny v terénu, provádí vždy zaměstnanec s odpovídající kvalifikací, nejčastěji zahradní architekt.

 • Ateliérová hodina: 1000 Kč/hod

Zpracování podkladů, konzultací a finální výstupy zpracovávané projektanty.

 • Vedoucí práce na zakázce: 1000 Kč/hod.

Jedná se o čas, který zakázce věnoval vedoucí realizační skupiny. Vedoucí kontroluje kvalitu práce a výkazy času a materiálů.

 • Standardní práce na zakázce: 850 Kč/hod. 

Jedná se o čas, který na zakázce pracovali ostatní členové realizační skupiny. Jedná se o proškolené zaměstnance společnosti. 

 • Přípravné práce a čas strávený na cestě: 400 Kč/hod. 

Jedná se o práce nezbytně související se zakázkou (příprava nářadí, nakládání materiálu, nákup rostlin a dalších materiálů) a čas, který pracovníci nevykonávali činnost z důvodu cesty.

 • Dopravné, osobní vozidlo: 10 Kč/km
 • Dopravné, dodávka: 17 Kč/km
 • Dopravné, kontejnerové vozidlo: 26 Kč/km
 • Likvidace bioodpadu 950 Kč/t
 • Likvidace zeminy, kameniva 950 Kč/t

Doplňující informace:

 • Zakázku nelze provádět bez přítomnosti vedoucího pracovníka. 
 • Účtuje se každá započatá půlhodina jednotlivých prací. 
 • Možnost individuálních cen při dlouhodobé spolupráci. 
 • Všechny ceny jsou uvedené bez 21% DPH